energy work

Energiewerk

Een subtiele kunst - balans voor body mind heart & soul

Energiewerk, energetisch ... maar wat is dat nou? 

Misschien heb je de woorden energiewerk, energetisch of energetische therapie al vaker gehoord of maar heb je eigenlijk geen idee wat het betekent.

Met energiewerk of energetisch bedoelen we de mate waarin energie wordt afgegeven, ofwel een continu vrije stroming van energie. Energie is de basis waarop onze wereld en dit universum bestaat. Zonder energie is er geen leven. Alles in deze wereld bestaat uit energie, atomen en moleculen, die zich manifesteren op een laag trillingsniveau. Maar ja, dat is heel mooi geformuleerd, en grote kans dat het je nog niks zegt.


De Chinezen noemen deze energie Qi (je zegt 'chi' of 'tsjie'). In de Chinese Geneeskunde draait alles om Qi.

Ook wel vertaald naar 'energie' of ‘levensenergie’ echter zegt ons dit eigenlijk niet zoveel. Beter is het om het begrip ‘Qi’ onvertaald te laten en proberen te begrijpen wat er mee bedoeld wordt.


Qi is overal om ons heen en in onszelf aanwezig. Alles in het universum is opgebouwd en bestaat uit Qi. Alles is energie en vanuit deze energie ontstaat alles. Alles komt voort uit Qi en gaat weer op in Qi. Zonder Qi is er geen leven. Het is de onzichtbare meester achter alle zichtbare vormen. Het is de bouwsteen, de basis en de bron voor al het leven.

Maar Qi is meer dan alleen energie. Het bestaat uit drie elementen, namelijk materie, energie en informatie.

Door de interactie van deze drie elementen kan Qi transformeren en kan er verandering optreden, zoals het verdichten van Qi tot vorm of andersom. Informatie is een belangrijke schakel in dit veranderingsproces en bepaald hoe energie en materie in elkaar transformeren.


We kunnen Qi ook nog vanuit een andere invalshoek bekijken: Alles in het universum bestaat uit trillingen en vibreert.

Energie is ook trilling en vibratie. Zelf ben je ook een energetische (trilling) en vibreer je op je eigen specifieke trillingsfrequentie. Onze zintuigen zetten ons voortdurend op het verkeerde been, doordat zij ons de werkelijkheid tonen als fysieke vormen (materie), die een slecht een grove en onvolledige interpretatie van de werkelijkheid zijn. Dichte materie blijkt meer leeg te zijn dan ondoordringbaar. Als we verder doordringen in de wereld van de kleine deeltjes en de bouwstenen van het universum steeds verder ontleedt van moleculen naar atomen, neutronen  etc., dan blijkt de dichtheid zich steeds verder terug te trekken in ruimte, totdat zij zich volledig aan onze waarneming onttrekt. Het leidt ons naar leegte, door de Boeddhisten gezien als uiteindelijke werkelijkheid. Je komt uit bij datgene wat aan de basis staat van alles: pure energie of Qi. Wetenschappers ontdekten dat niet alleen de deeltjes (materie) bestaan uit energie, maar ook de ruimte daartussen vol zit met energie en noemden dat het 'zero point field', het absolute nulpunt waar nog steeds energie meetbaar is.

Wat is energiewerk?

"De Qi circuleert in ons lichaam door energiebanen die we meridianen noemen.
Als de Qi stroom in het lichaam blokkeert, dan leidt dat tot klachten en ziekten
De kwaliteit van de Qi in ons lichaam bepaalt dus of we ons gezond of ziek voelen". 

Hoe voel jezelf deze 'energie' in je dagelijkse leven?

Energie is jouw staat van zijn. Jouw invloed die je hebt op je omgeving met jouw gedachten, jouw overtuigingen, jouw emoties, jouw houding, jouw gedrag, jouw liefde en levensvreugde, maar ook jouw angst en haat.

Al deze 'energieën', lees: 'jouw ervaringen', hebben invloed op je keuzes en je waarneming van jouw wereld.

Al deze energieën hebben een wederzijdse wisselwerking tussen jou en je omgeving.

Je kunt je dus afvragen waar jouw gedachten en gevoelens vandaan komen. Zijn deze gedachten en gevoelens wel van jou? Waar komen ze vandaan? Misschien heb je ongemerkt deze gedachten en gevoelens ergens opgepikt?


Je voelt je ook het prettigst bij mensen met dezelfde interesses en overtuigingen. Intuïtief herken je mensen met een gelijke achtergrond of interesses als de jouwe. Je 'voelt' dus de energie van die andere persoon.

Een ander voorbeeld: je zit in de bus, een vreemde komt naast je zitten en je stapt het liefst de volgende halte uit. Je kent de persoon naast je niet, maar hij/zij 'voelt' niet fijn. Andersom kan natuurlijk ook.

Een vreemde komt naast je zitten en het voelt ineens heel fijn, of heel rustig, gewoon chill. 

 

Als je openstaat om de energie van een ander te voelen, kun je veel leren over jezelf, over wie je bent en hoe je in het leven staat. Wat je denkt, ben je en wat je bent trek je ook aan.

Ben je van huis uit altijd positief, dan heb je vast ervaren dat je heel erg moe wordt als mensen om je heen klagen, mopperen of (ver)oordelen. Laat me raden... je probeert vast dit soort mensen te vermijden.

Ben je echter een zwartkijker, denk je altijd eerst negatief of zie je altijd beren op de weg, dan word je waarschijnlijk hondsmoe van opgewekte, vrolijke, blije, stuiterende altijd maar positieve mensen.

 

Je kunt je ook voorstellend dat je je eigen gedachten, dus je energie niveau, omlaag kunnen brengen.

We kennen ze als de stemmetjes in ons hoofd.

De spreekwoordelijke engel op je ene schouder en de duivel op je andere schouder.

Je innerlijke criticus of jouw innerlijke controlfreak.

Deze innerlijke discussies in je hoofd brengen vaak onzekerheid, twijfel, tweestrijd, etc. Op dat moment wordt het steeds moeilijker om je eigen keuzes te maken, om écht jezelf te zijn en je eigen richting te bepalen.

 

Iedere cel van jouw lichaam heeft een eigen geheugen. Ervaringen uit je kindertijd of vorige levens zitten als herinnering opgeslagen in je lichaamscellen en je energieveld. Zitten hier onverwerkte stukken bij, dan kan dit je belemmeren om echt te kiezen voor een mooi leven in liefde, geluk en overvloed. Doordat je deze oude patronen van pijn of angst of onmacht steeds maar blijft herhalen, is het niet mogelijk om de verbinding met jezelf aan te gaan.

Anders verwoord: Als je je niet veilig voelt om jezelf te zijn of als je iets traumatisch hebt meegemaakt, volgt er direct een reactie van je energiesysteem en ga je in de bescherm-modus.

Dit uit zich door je in te houden, je aan te passen, je laat je ware 'ik' niet werkelijk zien. Het resultaat is dat je de verbinding met je eigen 'ik' kwijt raakt, je controlfreak gedrag laat zien of erger, hier op aarde niet meer wilt zijn.


Wat er dan ontstaat is eigelijk stress. Je komt in de Freeze Fight Flight modus, ofwel, je gaat in de overlevingsstand.

Hierdoor ontstaan blokkades in jezelf, die jou hinderen om je eigen leven te leiden en werkelijk jezelf te zijn. Door de wet van aantrekkingskracht is er dan ook nog vaak een wisselwerking met de omgeving en krijg je dezelfde lading terug die je uitstraalt en trek je ook nog eens situaties aan die bevestigen dat het leven k*t is.

Angst is verlammend, je voelt je onmacht, je krijgt behoefte aan controle, zodat je je veilig kan voelen.

Maar laat ik je één ding zeggen: Het is absoluut niet de bedoeling dat jij in angst leeft, maar dat je in liefde leeft.

Dus in verbinding met jezelf, gelukkig in het leven staat, je levensenergie vrij kan stromen en dat het leven je brengt wat jij je wenst in dit leven.


Door je energieveld 'schoon' te maken met een energetische behandeling, zorg je ervoor dat je weer meer helderheid hebt, meer verbinding voelt met de aarde en je beter geaard bent in je eigen energie.


En dat is nou wat we energiewerk of energetische therapie noemen.

Mijn energiewerk voor jou

energetische raumklärung

Energetische huisreiniging

Space clearing
Energetische reiniging van je huis en erf

Energetische reiniging van de vaste huisbewoners

space clearing

Energetische bedrijfsreiniging

Space clearing
Energetische reiniging van de bedrijfsruimte(n)

Energetische reiniging van de vaste werknemers

persoonlijke energetische reiniging

Persoonlijke reiniging

Persoonlijke clearing

Joyful Wednesday

Een maand lang wekelijks iedere woensdag een persoonlijke energetische reiniging op afstand.