de geschiedenis van het land
Judith van Royen-Ottes
04/27/2024
2 min
0

Energiewerk - de geschiedenis van het land

04/27/2024
2 min
0

De geschiedenis van het land :: de energetische impact van mensen op de aarde.

De geschiedenis van een gebied kan veel invloed hebben op de energie van je huis en de plek waar je woont. Als je huis gebouwd is op een voormalig slagveld, een oude begraafplaats, een executieplaats of op een terrein waar een ziekenhuis of gevangenis stond, dan is daarvan nog emotionele spanning aanwezig.

In De Hunze in Groningen was ik eens voor een energetische huisreiniging. De moeder vertelde mij dat haar 9 jarige dochter zich bekeken voelde en dat ze altijd angstig was. In het huis trof ik heel veel entiteiten aan en heel veel geestenenergie. De plek waar De Hunze is gebouwd, was in de oorlog een gebied waar heel veel gevochten is. Er waren loopgraven en er zijn veel soldaten gesneuveld. Deze kleine meid kon de angsten van de soldaten nog voelen. In een ander blog lees je meer over geestenenergie. 

Ondanks dat je een nieuwbouwhuis koopt en je de eerste bewoner bent, betekent dat nog niet dat je dus geen last van verstorende energieën kunt hebben. Op een paar plekken in Nederland kom je dat veel tegen. Zoals in Arnhem, Alphen aan de Rijn, waar de grens ligt van het oude Romeinse rijk, Zeeland. Dat zijn gebieden waar in de geschiedenis veel gevochten is en veel mensen overleden zijn.

Je komt ook verstoringen tegen op stukken land die lang bewoond zijn geweest, zoals de Leidse Rijn, waar een Romeinse nederzetting was. Een collega van mij heeft daar gekke dingen meegemaakt; bewoners die verschijningen van Romeinse soldaten in hun woonkamer zagen, er is zelfs een ‘scheidingsstraatje’ waar iedereen gaat scheiden, en hij sprak er eens een man die zich agressief voelde, terwijl dat totaal niet in zijn aard lag. Deze man vermoedde dat hij gevechtsenergie had opgepikt in zijn huis. Mijn eigen zwager woonde in deze wijk en is ook inmiddels gescheiden. Ondanks dat ik zelf al veel van dit soort dingen heb meegemaakt, blijf ik het bijzonder vinden. Al met al is dit toch een nieuwe wijk met nieuwe bewoners, maar wel met een collectieve historie en energetische verstoring in het land waar de huizen op gebouwd zijn. 

Er zijn nog meer manieren waarop de geschiedenis van een locatie de energie kan beïnvloeden:

Culturele en historische resonantie:

Gebieden met een rijke historie kunnen een gevoel van continuïteit en verbinding met het verleden oproepen. Dit kan bijdragen aan een gevoel van diepgang en betekenis voor de mensen die er wonen. Bijvoorbeeld, wonen in een historisch belangrijke stad of een plek met archeologische waarde kan invloed hebben op hoe bewoners hun verbinding met de plek ervaren.

Traumatische gebeurtenissen: 

Plaatsen waar belangrijke of traumatische historische gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, kunnen als beladen of onrustig worden ervaren. Denk aan voormalige slagvelden, plaatsen van grote rampen, of gebieden met een geschiedenis van sociale onrust. Deze energie kan door sommige mensen gevoeld worden, vooral als zij gevoelig zijn voor de energetische lading van zulke gebeurtenissen.

Landschap en natuurlijke kenmerken: 

De fysieke eigenschappen van een gebied, zoals waterwegen, bergen en valleien, zijn vaak gevormd over lange geologische perioden en kunnen diepe historische betekenis hebben voor lokale gemeenschappen. Deze kenmerken kunnen invloed hebben op de energie van een plek door hun schoonheid, kracht, of het gevoel van isolatie dat ze bieden.

Gemeenschapsgevoel en erfgoed: 

Gebieden met een sterk gemeenschapsgevoel en gedeeld cultureel erfgoed kunnen een positieve en versterkende energie uitstralen. De verhalen, tradities en vieringen die van generatie op generatie worden doorgegeven, verrijken de lokale energie.

Reacties