de energie van de omliggende panden
Judith van Royen-Ottes
04/27/2024
1 min
0

Energiewerk - energie van omliggende panden

04/27/2024
1 min
0

De invloed van de energie van omliggende panden

Hoeveel invloed heeft de energie van huizen naast jou of van de appartementen om je heen op jouw eigen huis of appartement?

Elk huis, ook in een appartementencomplex, heeft gelukkig zijn eigen autonome chi-huishouding. 

Woon je in een appartement dan komt er veel meer bij kijken als het gaat om energie. Je hebt vaak te maken met de gedeelde centrale ingang, de lift en/of het trappenhuis. Als daar iets gebeurd is en er is daarbij heel veel spanning achtergebleven, dan kan dat energetisch invloed hebben op alle huizen die met die ingang verbonden zijn.

Wat bij omliggende panden ook kan gebeuren is dat in een nabijgelegen appartement of huis de chi zo laag is, dat die plek chi uit de omgeving naar zich toe trekt. Je kunt het vergelijken met het voorbeeld van de maretak. Dit is een plant die als parasiet op bomen groeit. De Maretak heeft geen wortels in de grond maar haakt zich vast aan de takken van bomen en onttrekt water en voedingsstoffen uit de gastheerboom. Dit kan de gezondheid van de boom aantasten, vooral als er veel maretakken aanwezig zijn.

Terug naar de negatieve energie van een ander appartement. De chi die jouw voordeur eigenlijk zou moeten binnenkomen, wordt bij de voordeur weggekaapt en gaat naar de buren. In zo’n situatie is het nodig het appartement van de buren te clearen. Maar stel daar woont een suïcidaal persoon, dan blijft die energie de lage energie van het appartement voeden en helpt de clearing alleen maar tijdelijk.

Een conflict met de buren kan ook een verstoring geven. Tussen jou en de buren ontstaat dan een leylijn, een energielijn waarover informatie getransporteerd wordt. Bij een conflict gaat er veel negatieve energie heen en weer, wat in je huis tot uiting kan komen. Dat effect kan ook optreden als twee buren ruzie hebben en jij precies tussen ze in woont. De ontstane leylijn gaat dwars door jouw huis heen. In een ander blog leg ik meer uit over leijlijnen.

Ik merk dat mensen soms denken dat gedoe met buren, bijvoorbeeld geluidsoverlast, negatieve invloed heeft op de energie van hun huis. Maar zulke irritatie levert eerder een verstoring in je persoonlijke energieveld op dan dat die in je huis tot uitdrukking komt. Als de spanning erg oploopt kan dat weer wel tot uiting komen in de ruimte.

Al deze verstoringen maken ruimtes passief. Ze zorgen voor stagnatie, non-flow en tegenwind.

Reacties